spirulina
powder 100g

฿ 690

20 shots x 5g (100g)

• มีโปรตีนสูงกว่าเนื้อไก่หรือเนื้อวัวถึง 3-4 เท่าในปริมาณเท่ากัน
• มีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ 8 ชนิด
• มีธาตุเหล็กสูง ช่วยบำรุงผม เล็บ
• มีคุณสมบัติช่วยดูดซึมสารพิษ และสารตกค้างในร่างกาย

Certified 100% Organic

SKU: FO-SPI100 Categories: , , ,