power green
smoothie

฿ 690

10 shots x 15g

15g-power-green

• ประกอบไปด้วยผัก และหญ้าใบเขียวที่อุดมไปด้วย
  วิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย
  รวม 8 ชนิด, เมล็ดเจีย และผงถั่วดาวอินคา
• 1 shot มีไฟเบอร์สูงถึง 20% และ VitaminA 38%
  ที่ร่างกายต้องการต่อวันโดยมีค่าน้ำตาล 0g
• กระตุ้นระบบขับถ่าย และช่วยล้างสารพิษตกค้าง
  ภายในร่างกาย

ส่วนประกอบ : Kale, Chia Seed, Sacha Inchi*, Spirulina, Chlorella,
Lemon, Barley Grass, Alfafa Grass, Oat Grass, Wheatgrass
*มีส่วนประกอบของถั่ว

Certified 100% Organic

Out of stock

SKU: FO-GREEN Categories: ,