blue spirulina
powder 50g

฿ 990

50g (10 tablespoon)

• มีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ 9 ชนิด
• โมเลกุลที่เล็กมากจึงสามารถเข้าไปขับฝุ่น โลหะหนัก และสารตกค้างออกจากร่างกายได้
• ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง
• ลดการเกิดสิว ผื่นผิวหนัง

Certified 100% Organic

SKU: FO-BLUESPI50 Categories: , , ,