acai with
chia & flax

฿ 690

20 shots x 5g

5g-acai-chia-flax

• เป็นการนำอาหารที่มีระดับสารต้านอนุมลอิสระสูงมาก
  มารวมกัน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
  ให้ร่างกายแข็งแรง
• ช่วยบำรุง และฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย ชะลอการเสื่อม
  สภาพของเซลล์
• มีกรดไขมันโอเมก้า 3, 6, 9 สูงซึ่งมีความสำคัญกับ
  ระบบสมอง และพัฒนาการทำงานของหัวใจ
• ช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกายได้

Certified 100% Organic

In stock

SKU: FO-ACAIFLAX Categories: , , ,